فروشگاه فایل آموزشی نمره یار

فروشگاه فایل آموزشی نمره یار

بانک نمونه سوالات امتحانی و جزوات آموزشی

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 تمامی نمونه سوالات نهم نوبت دوم 1401 + پاسخنامه تشریحی 550,000 64% 198,000
2 پاسخنامه نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم به همراه پاسخنامه 1401 (سری 3) 4,300 0% 4,300
3 پاسخنامه نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم به همراه پاسخنامه 1401 (سری 2) 4,500 0% 4,500
4 پاسخنامه نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم به همراه پاسخنامه 1401 (سری 1) 4,200 0% 4,200
5 نمونه سوالات نهم نوبت دوم شهر تهران 1401 + پاسخنامه 30,000 0% 30,000
6 نمونه سوالات هماهنگ نهم نوبت دوم 1401 استان لرستان 19,000 0% 19,000
7 نمونه سوالات هماهنگ انگلیسی نهم نوبت دوم 1401 56,000 0% 56,000
8 35 سری نمونه سوال قرآن نهم نوبت دوم خرداد 1401 47,000 0% 47,000
9 35 سری نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم 1401 58,000 0% 58,000
10 نمونه سوالات آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم 1401 53,000 0% 53,000
11 نمونه سوالات پیام های آسمان نهم نوبت دوم 1401 64,000 0% 64,000
12 نمونه سوالات عربی نهم نوبت دوم 1401 65,000 0% 65,000
13 35 سری نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم 1401 69,000 0% 69,000
14 35 سری نمونه سوالات علوم تجربی نهم نوبت دوم 1401 69,000 0% 69,000
15 34 سری نمونه سوالات هماهنگ ریاضی نهم نوبت دوم خرداد 1401 69,000 0% 69,000
16 نمونه سوالات هدیه‌های آسمان ششم نوبت دوم 1401 35,000 0% 35,000
17 نمونه سوالات فارسی ششم نوبت دوم 1401 39,000 0% 39,000
18 نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم نوبت دوم 1401 40,000 0% 40,000
19 نمونه سوالات علوم تجربی ششم نوبت دوم 1401 38,000 0% 38,000
20 نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم 1401 + پاسخنامه تشریحی 41,000 0% 41,000